• domov
 • Kontaktujte nás
  +421 911 870 332
  Po - Pia: 7:00 - 16:00
 • My profile
 • is empty
  in 0.00 €
POMOUT slovakia
 • Filter so stupňom ochrany A1 proti organickým plynom a parám s bodom varu nad 65 °C. 
 • EN 14387: Táto európska norma sa vzťahuje na protiplynové filtre a kombinované filtre, ktoré sa používajú ako súčasti ochranných dýchacích prostriedkov bez núteného prívodu vzduchu. Do tejto normy nie sú zahrnuté filtre proti oxidu uhoľnatému. Obsahuje laboratórne skúšky na stanovenie zhody s požiadavkami. Niektoré filtre, ktoré zodpovedajú tejto norme, sú vhodné aj na ochranné prostriedky dýchacích orgánov s núteným prívodom vzduchu. V tomto prípade musia byť odskúšané a označené podľa príslušnej európskej normy.

malé balenie obsahuje 8 kusov
Spĺňa požiadavky normy EN14387

 Príslušenstvo
 
This site uses cookies to help us provide services. By using our services, you consent to the use of cookies. More information can be found here.